Regulamin

 1. Pokoje gościnne „Jantar Rumianek” jest obiektem sezonowym dostępnym dla gości w okresie czerwiec – wrzesień.
 2. Termin pobytu oraz liczba gości w pokoju ustalana jest podczas rezerwacji. Zakwaterowani goście korzystają z wyznaczonej części obiektu zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Doba „wypoczynkowa” rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 4. Wpłaty pozostałej części za pobyt zgodnie z rezerwacją, należy dokonać na miejscu w dniu przyjazdu podczas zameldowania ((Podstawa prawna "Ustawa u turystyce" z dn. 4.12.1997r.). W przypadku niewykorzystania części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 5. Zakwaterowani goście otrzymują klucze do pokoju oraz drzwi wyjściowych budynku mieszkalnego. Podczas opuszczania budynku goście zobowiązani są do zamykania na klucz drzwi pokoju oraz drzwi wyjściowych. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie i na terenie obiektu, które ulegną zniszczeniu lub zagubieniu.
 6. Na terenie posesji istnieje możliwość parkowania samochodów. Miejsca parkingowe nie są dozorowane. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione auta oraz znajdujące się w nich mienie.
 7. Liczba osób przebywających w pokoju musi być zgodna z liczbą osób zakwaterowanych w dniu przyjazdu. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób „trzecich” (nie zakwaterowanych).
 8. W obiekcie należy zachować ciszę od godz. 22.00 do 06.00.
 9. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania pokoju w stanie zastanym. Zobowiązany jest również do natychmiastowego poinformowania właścicieli o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w pokoju oraz do zgłaszania szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód oraz ich usunięcia pokrywa Gość.
 10. W pokojach obowiązuje zakaz używania własnego elektrycznego sprzętu kuchennego typu: płyta ceramiczna, piekarnik itp.
 11. W budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 12. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki.
 13. Obiekt i pokoje nie są przystosowane do przyjmowania zwierząt.